กระบอกลม

กระบอกลมนิวเมติก จำหน่ายกระบอกสูบ Air Cylinder ข้อต่อลม

ขอใบเสนอราคาได้ที่ 02-932-0368  

 

บริษัท มีทีมงานบริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ บริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

 

กระบอกลมนิวเมติก อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกล ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดย ทำงานตามแนวเส้นตรง - ทำงานตามแนวเส้นรอบวง – ทำงานแบบพิเศษ ตัวกระบอกลมทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส ภายในท่อ เจียรนัยเรียบ เพื่อลดการสึกหรอของซีลที่จะเกิดขึ้น และยังลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบ

 

กระบอกลม แบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง

กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง

กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมแต่ละชนิด ทำงานแตกต่างกันตามลักษณะการทำงาน และตามจุดประสงค์การนำไปใช้งาน

 

กระบอกลมเพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวเมติกโดยกระบอกลมจะเปลี่ยนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณ์แรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพราะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

บริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิดและให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลมภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ 

 

 


  • ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

  • ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น

  • เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์โดยกระบอกลมจะเปลียนพลังลมเป็นพลังกล และจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงหรือในทิศทางการหมุนก็ได้(อุปกรณแรงบิด) กระบอกลมเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในอุสาหกรรมอย่างมากเพาะการควบคุมที่ไม่ซับซ้อนรวมไปถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากจึงถูกพัฒนาและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
  • หัวขับไฟฟ้า อุปกรณ์ประเถทนี้ทำงานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้เกิดการหมุนที่ตัวอุปกรณ์ จะถูกออกแบบให้หมุนเป็นมุม 90องศา กลับไปกลับมา เพื่อสร้างแรงบิดให้เกิดขึ้น ลักษณะงานที่นิยมนำไปใช้คือ นำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อ เช่น นำหัวขับไฟฟ้า ไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve ดังรูปเป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการทำระบบอัตโนมัติเพราะโดยทั่วไป วาลว์ในระบบงานท่อจะยังคงเป็น Manual อยู่ และ ยังนำไปประยุกต์ ใข้กับงาน ควบคุมการพลิกของภาชนะ หรือ งานกลับทางของสายพานลำเลียงได้ อีกด้วย

ผลงานของเราบางส่วน 

 
 
  
รูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 2 ตัวและ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตรรูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ซึ้งประกอบกับหู หน้าแปลนด้านหน้ารูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทำส่วนหัวเป็นแบบเหลี่ยมตามที่ลูกค้าออกแบบไว้ 
 
 
 
รูป กระบอกลมผลิตเรียบร้อยรอส่งงาน
 
รูป กระบอกไฮดรอลิกล์รูป กระบอกลม แบบสี่เสารั้ง ติดตั้งหูกลาง TC 

 

 

  

รูป กระบอกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
180 มิลลิเมตร
 
รูป ถอดกระบอกไฮดรอลิกล์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง180 มิลลิเมตร เพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรเสียรูป เสื้อกระบอกมีรอยด้านใน 
  

รูป เสื้อกระบอกมีรอยลึกด้านใน ลักษณะเป็นเส้นยาว อาจจะต้องเปลียนท่อไฮโดรลิคใหม่
 
รูป ชุดซีล ของกระบอกที่จะต้องเปลียน รูป แกนกระบอกก็มีรอยที่ผิวแกน ชำรุด ที่จะต้องเปลียน

 

 

  

รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่าง
 
รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่างรูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
   

รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
 
รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง

 

 


รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป กระบอกนิวแมติกส์ แบบ
Mal แกนทะลุ2ข้าง
รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
  

รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง  รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 

 

  

 

รูป วาลว์5/2 นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป วาลว์5/2 model :4V210-08 4V Series Single coil Solenoid Valve 5/2รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 

รูป กระบอกลมขนาด10มิลลิเมตร ฝาหน้าฝาหลังเป็นอลูมิเนียม ตัวเสือเป็นทองเหลือง มีแม่เหล็กติดตั้งที่ตัวลูกสูบ 
เตรียมพร้อมประกอบกระบอก
 
ประกอบเสร็จ เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป Air Cylinder model SC

รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู LB หรือหูฉากด้านหน้า

รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู สวิทช์แม่เหล็กที่ตัวเสา

เพื่อเป็นเซนเซอร์ ตรวจตำแหน่งของกระบอกสูบ 


รูป กระบอบลม แบบ สี่เสาติดตั้งหูปลายแกน
 
รูป กระบอบลม เสื้อเหลียม Model DNCรูป กระบอกยาวถึง 2.2เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63มิลลิเมตร
 
รูป กระบอกที่ลูกค้าส่ง ซ่อม โดยลักษณะด้านหน้าจะมีหูเป็นหน้าเปลนแบบกลมยดติดกับตัวกระบอกรูป กระบอก ถอดชิ้นส่วนภายใน โดยกระบอกจะทำงานแบบ ไปด้วยลมกลับด้วยสปริง
รูปกระบอกตามตัวอย่างที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่ทั้งหมด
 

งานทองเหลือง ทำตามแบบ เป็นมือปิดสวิทช์ซึ้งของเดิมเป็นพลาสติก
 
รูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัวรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัว

กระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
 
กระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุมกระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
   
 
รูปกระบอกทำตามแบบ
 
รูปกระบอกทำตามแบบ อัดบูตทองเหลืองที่หูหลังกระบอกรูปกระบอกทำตามแบบ 
   

รูป กระบอกตัวอย่างของลูกค้าเป็นแบบด้านท้ายติดกัน ทำงานแยกอิสระ โดยใช้วาลว์คงบคุมติดที่บนกระบอก
 
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อยรูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย
   

รูปกระบอก ลูกค้า ถูกน้ำท่วน สนิมขึ้นเสียหาย
ทั้งคัวต้องทำใหม่หมดทั้งตัว
 
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย 
   

รูป1.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
 
รูป2.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
รูป3.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
   

 รูป กระบอก model :SC 6ตัวพร้อมติดตั้ง
 
รูป กระบอก model :SC ติดหู LB รูป กระบอก model :SC 
   

กระบอกลม SC ทำปลายที่กระบอกเป็นหูกลมมี
รูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
 
รูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
 
มีกระบอก SC ขนาด Bore50x25อีกตัว 

 กระบอกลม SC ขนาดความโตของ
กระบอก 200mm ยาว 620mm

 
 รูปเปรียบเทียบกับตัวคนติดตั้งกัยหู Y เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้า

 
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียม ตามแบบของลูกค้า

 
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้า ซึ้งติดตัง Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลมด้วย
 
Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลม อีกรูปครับ
 
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
 
หู ํY ปลายแกน ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
 
   
กระบอกลมขนาด 250mm
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมลูกค้าสั่งพิเศษ
 
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมเปรียบเทียบกับคนครับ
 
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mmกระบอกลม อีกรูปครับเตรียมส่งครับ

 

Air cylinder ซ่อมจากของเดิม นำท่อเหล็ก
ไปชุบ ฮาร์ดโครม เปลียนซีลลูกสูบ ทำบูตทองเหลืองที่ฝาหน้า หลัง เปลียน Rodหรือแกน
กระบอกใหม่
 
ชิ้นส่วนของกระบอกลมมีฝาหน้า+ฝาหลัง+ท่อ+แกน เตรียมประกอบครับ
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
เริ่มจากใส่ลูกสูบก่อนครับกระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130

ใส่ฝาหน้าครับ
 

ใส่ฝาหน้าครับ ค่อยๆกดครับให้ Rod โผล่
ออกมาตามรูปครับ
 
ใส่ฝาหลังครับ หมุนฝาหลังให้มุมพอดี
ตามรูปครับ

เตรียมเหล็กรั้ง ตามความยาวของกระบอกครับ
 
ใส่เหล็กรั้งที่ตัวกระบอกทั้ง 4เส้นเลยครับใส่เหล็กรั้งตามรูปครับ

ใส่เรียบร้อย

 
ประกอบเรียบร้อยและนำไปทดสอบ
ตัวเสือภายนอกเตรียมพ่นสี เก็บงานอีกครั้ง
 
ใส่หู Y ปลายแกน(ROD)ครับ
บูททองเหลืองที่ฝาหน้าครับ
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
เตรียมส่งครับ

 

  

  


 

สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร  08-888-666-89

 

Id Line: tidae888

 

 

 

 

 

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด

119 ประดิษฐ์มนูธรรมซอย 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

Tel: 02-932-0368, 02-538-2853, 02-935-9715

Fax: 02-932-0370

E-mail: pneuma168@gmail.com

http://www.กระบอกลม.com  

http://www.xn--12ca8e3aho8cwa.com

 

 

Visitors: 538,258