เตาเผาขยะ

เตาเผาขยะแบบไร้ควัน ทำได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิ ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นได้ การเผาไหม้เป็นการเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วของออกซิเจน กับส่วนประกอบที่เผาไหม้ของเชื้อเพลิง สารเผาไหม้ มีส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ คาร์บอนไฮโดรเจนและซัลเฟอร์ ทั้งนี้ซัลเฟอร์มีความสำคัญน้อยในการเป็นแหล่งความร้อน แต่มีความนัยสำคัญในกรณีที่ทำ ให้เกิดการกัดกร่อน และปัญหามลพิษส่วนคาร์บอนและไฮโดรเจนเมื่อถูกเผาไหม้ โดยสมบูรณ์กับออกซิเจน ควันก็จะน้อยลง อุณหภูมิภายในเตาเผาสูงถึง 800-1200 องศาเซลเซียส ควันที่เกิดจากการลุกไหม้ของขยะ ใช้หัวพ่นน้ำมันดีเซลติดที่หลังเตาเผาขยะเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก๊าซที่เกิดจากการเผาจะถูกดูดด้วยพัดลมดูดผ่านระบบดักฝุ่นละอองชนิดแห้ง ชนิดเปียกและตัวดูดซับกลิ่นก่อนปล่อยออกทางท่อ ทำให้ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นปนออกมาช่วยลดมลพิษทางอากาศ

เราออกแบบ เตาเผาขยะให้เหมาะสมกับปริมาณพื้นที่ของท้องถิ่น รับสร้างและออกแบบเตาเผาขยะ เตาเผาศพปลอดมลพิษ มีใบรับรองอนุญาติของกรมอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม มาตราฐาน มอก.และ ต่างประเทศ รับประกันงานนานถึง 2 ปี

ติดต่อ คุณ วรสิทธิ์ อิศวภา  083 – 1550448

หจก.อิศวภาเอ็นจิเนีย

92 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 083-1550448

ID Line 0831550448

E-mail:worasit0177@gmail.com

https://www.facebook.com/เตาเผาขยะ-RM-Industry

http://www.incineratorth.com

                                          ผู้ผลิตและออกแบบเตาเผาขยะและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

การเผาด้วยเตาเผาขยะ ในการเผาในเตาเผาจำเป็นที่จะต้องมีการแยกประเภทของขยะที่ไม่ไหม้ไฟออกก่อน เพราะถ้ามีมูลฝอยที่ไม่ไหม้ไฟอยู่ในเตาเผาก็อาจจะเกิดการอุดตันได้ เตาเผาขยะ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดมลภาวะ เช่นตัวทำความสะอาดแก๊สปล่องไฟ ตะกรับหรือตะแกรง สำหรับรองถ่านและขี้เถ้าตกลงข้างล่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้

ข้อดี คือ ใช้เนื้อที่ในการกำจัดน้อย อาจนำความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นวิธีที่เหมาะกับชุมชนเมือง เพราะเป็นวิธีกำจัดที่มิดชิดไม่ฟุ้งกระจาย การกำจัดขยะด้วยการเผา สามารถกำจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได้ ซึ่งของเสียดังกล่าว ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยวิธีอื่น

ข้อเสีย คือ ค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง และเปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกประเภทขยะมูลฝอย

ผลกระทบของการกำจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในการที่จะกำจัดขยะมูลฝอยต้องคำนึงถึงผลกระทบเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

เตาเผาขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา สามารถกำจัดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ประมาณร้อยละ 80-90  โดยต้องมีการออกแบบเตาเผา ให้เหมาะสมกับปริมาณของขยะมูลฝอย โดยการออกแบบต้องคำนึงถึงค่าความชื้น และค่าความร้อน ของขยะมูลฝอย ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยที่นิยมมี 3 แบบ

เตาเผาแบบตะกรับ นิยมใช้กันมาก ขยะมูลฝอยจะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาแล้วเคลื่อนตัวไปตามการเคลื่อนที่ของแผงตะกรับ โดยมีอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เป่าเข้าทางด้านล่างของตะกรับ ก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะไหลขึ้นด้านบนแล้วไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องกำเนิดไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า (รูปที่ 1) ขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้แล้วจะเคลื่อนตัวตามตะกรับแล้วตกออกมาจากเตาเผาเป็นขี้เถ้าซึ่งสามารถนำไปฝังกลบได้  วิธีการเผาใช้อากาศมากเกินพอ (Excess Air)  และอาจใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเสริมในการเผาไหม้ด้วย  อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ  850-1,200 องศาเซลเซียส เหมาะสมกับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากคือ 6 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป หรือ 150 ตันต่อวัน การนำเตาเผาชนิดมีแผงตะกรับมาใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยควรคำนึงถึงข้อดี และข้อจำกัดของเตาเผาชนิดนี้

เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด เป็นการเพิ่มความเร็วให้กับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้สูงพอที่จะทำให้ตัวขยะเกิดการลอยตัวบนวัสดุตัวกลางมีสภาพเหมือนของไหล การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในขณะที่ขยะมีสภาพเป็นของไหล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลได้  ในทางปฏิบัติจะมีการใส่ตัวกลางที่ใช้ในเตาเผาเป็นแร่ควอทซ์หรือทรายแม่น้ำขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร  ขยะมูลฝอยจะต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก ตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาและเผาไหม้โดยใช้อากาศมากเกินพอ (excess air) ใช้อุณหภูมิประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด  1-5  ตันต่อชั่วโมง หรือ 25-100 ตันต่อวัน

เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ แบ่งการเผาไหม้เป็น 2 ขั้นตอน ในขั้นแรกซึ่งเกิดขึ้นในห้องเผาไหม้แรก จะควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศหรือใช้อากาศค่อนข้างน้อยที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงและไหลเข้าไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ที่สองในสภาวะอากาศมากเกินพอและอาจใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วย อุณหภูมิในเตาเผา

 

                                         รุ่น INF 2:1 เตาเผาขยะไร้มลพิษเผาได้ 50-300 กก/ชั่วโมง

 

 

 

                                                                           เตาเผาขยะรุ่นสามห้องเผา ขนาด กxยxส 

  ขนาดแรก 1.2 x 1.8 x 1.8 เมตร      ขนาดที่ 2  1.2 x 2.0 x 2.0 เมตร       ขนาดที่ 3  1.6 x 2.5 x 2.3

 

                             รุ่น INF (M) เตาเผาขยะไร้มลพิษขนาด 2 ลบ.ม เผาได้ 200-450 กก/ชั่วโมง ( 4 - 6 ตัน/วัน )

 

 

 

 

 

 รุ่น INF (M) เตาเผาขยะไร้มลพิษขนาด 2 ลบ.ม เผาได้ 200-450 กก/ชั่วโมง ( 4 - 6 ตัน/วัน )


 

 รายละเอียดคุณลักษณะของเตาเผาขยะปลอดมลพิษ 400 - 550 กก/ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 การออกแบบเตาเผาให้มีขนาดใหญ่และรองรับเตาเผาขยะติดเชื้อได้

 - ออกแบบชิ้นของขยะ - ออกแบบห้องเผา - ออกแบบความสะดวกของผู้ใช้  - ออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม - ออกแบบให้ลดต้นทุนในการกำจัด

 - ออกแบบให้เผาขยะติดเชื้อได้   - ออกแบบการเผาให้เผาได้หมดจด

  เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ใช้เชื่อเพลิงดีเซล ปริมาณขยะที่เผาได้ 280 Kg/ชม - 2500 Kg/ชม อุณหภูมิขณะเผาใหม้ 300-1200 องศาเซลเซียล

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 
 

       
  

https://www.youtube.com/user/worasit0177/videos

 

ติดต่อ คุณ วรสิทธิ์ อิศวภา  083 – 155-0448

ID Line 0831550448

*

หจก.อิศวภาเอ็นจิเนีย

92 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 083-155-0448

E-mail: worasit0177@gmail.com

https://www.facebook.com/เตาเผาขยะ-RM-Industry

http://www.incineratorth.com

https://www.เตาเผาขยะ.com 

https://www.xn--22c1bvz4eib2ic.com

 

 

 

ติดต่อ คุณ วรสิทธิ์ อิศวภา  083-155-0448

ID Line:  0831550448

 

หจก.อิศวภาเอ็นจิเนีย

92 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 083-155-0448

E-mail: worasit0177@gmail.com

https://www.facebook.com/เตาเผาขยะ-RM-Industry

http://www.incineratorth.com

http://www.เตาเผาศพเตาเผาขยะ.com/

http://www.xn--22c1ba1abk5a6bzembdb0qcec.com

 

 

Visitors: 535,870