รับติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดโซล่าเซลล์โรงงาน RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป ช่วยลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป
 

RETROOF ทำงานอย่างไร ?  แผง REC SOLAR ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมเพิ่มแรงดันจนอยู่ในช่วงแรงดันที่อินเวอเตอร์สามารถทำงานได้ (mppt range)เมื่อเชื่อมต่อ กับ SMA SOLAR INVERTER ที่เชื่อมต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทำการ synchronize ที่ความถี่และแรงดัน เดียวกันกับไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องขออนุญาตและแจ้งไปยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการ ติดตั้ง RETROOF

RETROOF ช่วยท่านได้อย่างไร ? ผลทางตรง ด้านการประหยัดพลังงาน     

RETROOF ช่วยกิจการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ทำให้จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของท่านลดลง    

RETROOF ช่วยกิจการลดค่าความต้องการพลังานไฟฟ้าลง ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง   

RETROOF ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงได้ตั้งแต่เริ่มใช้

ผลทางอ้อม ด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ     

RETROOF ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

RETROOF ช่วยให้ผลกระทบทางมลพิษทางอากาศ ภาวะเรือนกระจก รวมถึงอุณหภูมิโดยรวมของสิ่งแวดล้อมลดลง

RETROOF ช่วยภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

ขั้นตอนการขอติดตั้ง RETROOF     

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการตั้งสติ พิจารณาดูให้แน่ใจก่อนว่า ท่านพร้อมที่จะเดินหน้าลดต้นทุนในกิจการของท่านด้วย RETROOF หรือไม่    

ขั้นตอนที่ 2 ถ้าท่านคิดว่ายังไม่พร้อม เพียงแค่สนใจ แนะนำให้รอจนกว่าท่านคิดว่าท่านพร้อม    

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าท่านพร้อมแล้ว เตรียมข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนจะเดินหน้าติดตั้ง RETROOF         

3.1 แบบแปลนหลังคา หรือ พิกัดสถานที่         

3.2 เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลล์ , ของผู้ติดต่อ     

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเตรียมข้อ 3.1 และ 3.2 แล้ว RETROOF ขอเข้าพบอธิบายการติดตั้งและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงสิทธิการลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล 50% กับผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจได้โดยตรง    

ขั้นตอนที 5 ดำเนินการสำรวจหน้างาน และเสนอ proposal การรับประกันผลประหยัดพลังงาน    

ขั้นตอนที่ 6 ตกลงทำสัญญาติดตั้ง RETROOF    

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการขอใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการติดตั้ง RETROOF ขนานกันไป    

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบระบบ ประกันผลประหยัดพลังงาน รับประกันอุปกรณ์และระบบการติดตั้ง    

ขั้นตอนที่ 9 ส่งมอบงาน    

ขั้นตอนที่ 10 เข้าตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาประจำปี พร้อมรายงานผลการประหยัดพลังงาน 

ทำไมต้อง RETROOF ★ RETROOF

- เปิดกิจการมานานกว่าจุดคืนทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์
- มีประวัติการทางการเงินที่ดี
- ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน★ RETROOF มีประสบการณ์ติดตั้ง RETROOF มามากกว่า 300 โครงการ★ RETROOF เป็น Partner ของ REC SOLAR และ SMA SOLAR ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและเป็นผู้ผลิตอินเวอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับและยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาหลายปี★ RETROOF เป็นมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียดการทำงานทุกกระบวนการ★ RETROOF รับประกันผลการประหยัดพลังงาน และรับประกันระบบทำงานปกติ★ RETROOF บริการครบวงจรอย่างแท้จริง

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

ติดโซล่าเซลล์โรงงาน RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป ช่วยลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย  

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของ

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบเลย์เอาท์ และ ภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง
 
3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

ติดโซล่าเซลล์อาคารพาณิชย์ RETROOF สำหรับการพาณิชย์  ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง) ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 088-798-8791

Tel: 02-964-7020

 

 

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด

105/20 ถ.ติวานนท์ หมู่ 9 ตำบลบางพูด

อำเภอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel: 02-964-7020

Tel: 088-798-8791

Fax: 02-964-7026

E-mail: ret2012company@gmail.com


 

 

Visitors: 576,798