ขายปั๊มลม ขายเครื่องอัดลม

ปั๊มลม

Air Compressor ปั้มลม ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม มีชื่อภาษาอังกฤษ ว่า "Air Compressor" ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูง ตามที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุคใช้ได้ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็ก ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบนิวเมติกส์ และอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่นร้านซ่อมรถ ซึ่งจะใช้เป็นปั้มลมประเภทลูกสูบ (Piston Air Compressor) เพราะใช้แรงดัน (Pressure) ไม่สูงมาก เป็นต้น

ส่วนเครื่องปั้มลมที่ใช้ในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะ ใช้เป็นปั๊มลมประเภทสกรู (Screw Air Compressor) ซึ่งจะ ใช้แรงลมที่มากกว่า โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลม ได้มีการจัดจำแนกออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor)

2. ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)

3. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)

4. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)

5. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบไดอะเฟรม (Diaphargm Air Compressor)

6. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบกังหัน (Redial and axial)

6. ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบกังหัน (Redial and axial flow Air Compressor)

โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมที่นิยมใช้กันอยู่มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1 ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านซ่อม ปั๊มลมหรือ เครื่องอัดลมแบบสกรู้ ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อ การใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักแถมยังสามารถเคลื่อน ย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั้มลมชนิดนี้สามารถสร้างความ ดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยที เดียว ทำให้ปั้มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลางจนไปถึงความดันสูงมีแบบใช้สายพานจะให้เสียงเงียบกว่าแบบโรตารี่ที่มีมอเตอร์ในตัว

ข้อดีของโรตารี่ คือได้ลมใช้งานที่เร็วกว่าแบบสายพาน การทำงานปั๊มลมแบบลูกสูบ ลูกสูบจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง ทำให้เกิดการดูดและอัด ภายในกระบอกสูบ โดยที่ ช่วงการดูดอากาศ ลิ้นช่องดูดเข้า จะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบ แต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกจะปิดสนิท จากนั้นเมื่อถึงช่วง การอัดอากาศ ตัวลูกสูบจะดันอากาศให้ออกทางลมออก ทำให้ลิ้นทางลมออกเปิด ส่วนทางลิ้นดูดอากาศก็จะปิดลง เมื่อลูกสูบของปั๊มลมขยับขึ้นลงจึงเกิดการดูดและอัดอากาศ ขึ้น

2 ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) ปั้มลมประเภทนี้เป็นที่นิยมและเหมาะที่จะนำมาใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม เพราะเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor ประเภทนี้จะให้การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตัวเครื่องจะไม่มีลิ้น ในการเปิดปิดเหมือนกับปั้มลมแบบลูกสูบ แต่จะมีเกลียวหรือสกรู 2 อันประกบกันแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพื่อให้ เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบลูกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังแรงอัดของเครื่อง นั้นๆด้วย ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะมีขนาดที่ใหญ่ ตามด้วย เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์เลยทีเดียวการทำงานปั้มลมแบบสกรู ภายในปั้มลมอัดอากาศจะมีโรเตอร์เกลียวสกรูคู่กันโดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกันจะเรียกว่าเพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้อากาศจากภายนอกถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้มและส่งผ่านไปทางออกเข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากันและเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบเรียบกว่าแบบลูกสูบ

เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมประเภทนี้ยังถูกแบบออกเป็น ประเภทย่อยๆได้อีก อาทิเช่น

- Belt Drive Screw Air Compressor

- Direct Drive Screw Air Compressor

- Variable Speed Drive Screw Air Compressor

- Vacuum Screw Air Compressor

- Single Stage Screw Air Compressor

- Two Stage Screw Air Compressor 

ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบไดอะเฟรม (Diaphragm Air Compressor) เป็นปั้มลมที่ใช้หลักการทำงานของลูกสูบและหัวดูดอากาศ แยกออกจากกัน ทำให้ลมที่ถูกดูดเข้าไปในปั๊มหรือเครืองอัด ลมจะไม่โดนหรือสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะ ส่วนลมที่ได้ก็จะ ไม่มีการผสมกับน้ามันหล่อลื่นแต่จะไม่สามารถสร้างแรงดัน ได้สูงมากเหมือนปั๊มลม 2 ประเภทข้างต้น แต่ปั๊มลมชนิดนี้ก็ มีข้อดีอยู่เหมือนกันคือลมที่ได้ออกมาจะเป็นลมที่สะอาดไม่มีอะไรปนเปื้อนจึงมีการนิยมนำมาใช่ในอุตสาหกรรมเฉพาะ ด้าน เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ข้อดีอีกอย่างคือมีเสียงที่เงียบกว่าปั๊มลมแบบลูกสูบ เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเงียบเสียงรบกวนน้อย การทำงานปั๊มลมแบบไดอะเฟรม ระบบอัดลมลักษณะนี้จะใช้แผ่นไดอะแฟรมเป็นตัวดูดอากาศในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงแผ่นไดอะแฟรมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านวาล์วที่จะให้ลมผ่านเข้ามาจากภายนอกเข้ามาในห้องเก็บลมและเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสุด แผ่นไดอะแฟรมก็จะอัดอากาศภายในห้องสูบทั้งหมดผ่าน วาล์วทางออกของลมเข้าไปยังถังเก็บลม

ปั้มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding vane rotary compressor) จุดเด่นของปั๊มลมประเภทนี้คือการที่เครื่องหมุนเรียบ ให้ความสม่ำเสมอจึงทำให้อากาศที่ออกมามีแรงดันที่คงที่จึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลมที่สม่ำเสมอและคงที่เครื่องปั้มลมประเภทนี้จะไม่มีลิ้นหรือวาล์วในการเปิดปิดในพื้นที่จำกัด ทำให้ไวต่อความร้อนสามารถกระจายแรงลมได้ 4 - 100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความดันของลมอยู่ที่ 4 - 10 บาร์ การทำงานปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อนตัวเครื่องจะมีใบพัดติดอยู่กับชุดขับเคลื่อนการหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์และวางให้เยื้องศูนย์ภายในของเรือนสูบเมื่อมีการหมุนของโรเตอร์ใบพัดก็จะอัดอากาศจากพื้นที่กว้างไปสู่ที่แคบกว่า ดูดอากาศเข้าด้วยการหมุนที่คงที่และอัดอากาศออกทางช่องที่ลมออก

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน (Roots Compressor) ลักษณะของปั๊มลมประเภทนี้จะมีใบพัดหมุน 2 ตัว เมื่อ โรเตอร์ 2 ตัวทำการหมุนจะทำให้ลมถูกดูดเข้าไปจากฝั่ง หนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง โดยอากาศที่ถูกดูดเข้าไปนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนปริมาตร ทำให้อากาศที่ไม่ถูกบีบหรืออัดตัวแต่อากาศจะมีการอัดตัวตอนที่เข้าไปเก็บในถังลม ปั้มลมประเภทนี้ต้องอาศัยการระบายความร้อนและอุณหภูมิที่ดีไม่มีลิ้นไม่ต้องการหล่อลื่นขณะทำงานและมีต้นทุนการผลิตที่สูงลักษณะการทำงานของปั๊มลมแบบใบพัดหมุน จะใช้ใบพัดหมุน 2 ตัวทำการหมุนทำให้อมีการดูดอากาศจากทางช่องลมเข้าผ่านเข้าใบพัดที่ 1 แล้วส่งต่อไปพัดที่ 2 แล้ว ผ่านไปฝั่งลมออกโดยไม่ทำให้อากาศถูกบีบตัวหรืออัดตัว   

การทำงานปั้มลมแบบใบพัดหมุน ใบพัดหมุน 2 ตัวจะหมุนที่ทางตรงกันข้ามกันเมื่อโรเตอร์ 2 ตัวทำการหมุนทำให้อากาศจะถูกดูดจากทางลมเข้าไปยังอีกช่องทางฝั่งลมออกโดยไม่ทำให้อากาศไม่ถูกบีบหรืออัดตัว ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบกังหัน (Radial and Axial Flow Compressor) เป็นปั้มลมอีกประเภทหนึ่งที่มีการจ่ายอัตราลมที่มาก เนื่องจากลักษณะจะเป็นใบพัดกังหันดูดลมเข้าจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งตามแกนด้วยการหมุนที่มีความเร็วสูงและลักษณะของใบพัดก็เป็นส่วนสำคัญเรื่องอัตราการจ่ายลม ปั้มลมประเภทนี้สามารถผลิตลมได้ถึง 2,000 m3/min ทางลมเข้าทางลมออกการทำงานปั้มลมแบบกังหันเครื่องอัดลมทั้งสองแบบนี้ใช้หลักการของกังหันใบพัดการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ด้วยความเร็วสูง อากาศจะถูกดูดผ่านใบพัดด้านหนึ่งและจะอัดอากาศไปยังใบพัดอีกด้านหนึ่งโดยไหลตามแกนเพลาไปยังอีกฝั่งสามารถกระจายลม 170- 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min)

 

จะซื้อปั๊มลมแบบไหนดี ยี่ห้อไหนดี ราคาเท่าไร คำถามยอดฮิตเลยสำหรับผู้ที่ค้นหาข้อมูลใน Google เพื่อที่จะต้องการหาซื้อปั๊มลมมาใช้ในโรงงาน ทั้งนี้ก็มีข้อแนะนำว่าควรหาที่ใช้ตรงกับงานของเราให้มาก เช่นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือใช้สำหรับงานทั่วๆไป สอบถามมาได้นะครับเรายินดีให้ข้อมูลเต็มที่ครับ

ผู้นำเข้าและจำหน่าย ปั๊มลม ปั๊มลมสกรู ปั๊มลมแบบลูกสูบ เครื่องทำลมแห้ง ถังลม ถังพักลม ถังเก็บลม กรองอากาศ กรองลม กรองน้ำมัน อะไหล่ปั๊มลม รองรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด พร้อมทีมช่างติดตั้ง และดูแลหลังการขายครบวงจร ประสบการณ์กว่า 20 ปี ใน ราคาโรงงาน อะไหล่ถูก พร้อมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ส่งทั่วประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย Air Compressor (เครื่องอัดลม), Air Dryer (เครื่องทำลมแห้ง) ปั๊มลม ทั้งแบบลูกสูบแรงดันสูง ปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลมแบบสกรูอินเวอร์ทเตอร์ ปั๊มลมสกรูเคลื่อนที่ อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม อะไหล่ปั๊มลม และงานบริการด้านต่างๆ อาทิเช่น บริการติดตั้ง บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรักษา ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดลมทุกชนิด เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณลมที่ใช้ในระบบอากาศอัด ว่ามีการใช้เป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ เครื่องจักรที่ใช้อยู่เป็นยังไง

พร้อมกันนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการ ออกแบบวาง การวางระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม บริการตรวจเช็คเชิงป้องกัน รายเดือน, รายปี พร้อมรายงานประสิทธิภาพเครื่องอัดลมของลูกค้า มีบริการจัดอบรมระบบเครื่องอัดลม และเครื่องทำลมแห้งพร้อมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รวมทั้งอบรมเรื่องการแก้ปัญหาเบื้องต้นและการใช้งานเบื้องต้นกับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ โดยมีทีมวิศวกร ช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทย อาทิ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม,บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ซิตี้ฟู๊ด เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด เครือศูนย์รถฮอนด้า เครือศูนย์รถมิตซูบิชิ เป็นต้น ประสบการณ์ด้านการทำงานมากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการ 24 ชม.

 

 

ปั๊มลม (Air Compressor) มี 6 แบบ แบ่งตามประเภทการใช้งาน

ปั๊มลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ปั้มลมที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถอัดลมได้ตั้งแต่ความดันต่ำ จนถึงความดันสูง สามารถสร้างความดันได้ตั้งแต่หนึ่งบาร์จนถึงเป็นพันบาร์

ปั๊มลมแบบสกรู (Screw Air Compressor) ปั๊มที่โรงงานส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะให้ปริมาณลมอัดที่มากกว่าระบบอื่นๆในขณะที่ใช้พลังงานเท่ากัน เสียงเงียบ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 4kW จนถึง 600kW และยังมีแบบ Oil-Free

ปั๊มลมแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Air Compressor) ลมอัดที่ได้จากปั๊มลมจะไม่มีการผสมของน้ำมันหล่อลื่น เป็นลมที่สะอาด ปั๊มลมมีความปลอดภัยสูง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี และนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เสียงเงียบและลมสะอาด

ปั๊มลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor) ปั๊มลมประเภทนี้มีแรงดันคงที่ เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงลมที่สม่ำเสมอและคงที่ ปั๊มลมจะไม่มีลิ้นหรือวาล์วในการเปิดปิดในพื้นที่จำกัดทำให้ไวต่อความร้อน สามารถกระจายแรงลมได้ 4-100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ความดันของลมอยู่ที่ 4-10 บาร์

ปั๊มลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor) ปั๊มลมแบบนี้จะมีใบพัดหมุน 2 ตัว เมื่อโรเตอร์สองตัวทำการหมุน อากาศจะถูกดูดจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้อากาศไม่ถูกบีบหรืออัดตัว อากาศจะถูกอัดตัวก็ต่อเมื่ออากาศได้ถูกส่งเข้าไปยังถังเก็บลม ปั๊มลมแบบนี้ต้นทุนการผลิตจะแพง ไม่มีลิ้น ไม่ต้องการหล่อลื่นมากขณะทำงาน แต่ต้องมีการระบายความร้อนที่ดี

ปั๊มลมแบบกังหัน (Radial and Axial Flow Air Compressor) ใช้หลักการของกังหันใบพัด โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูง อากาศจะถูกดูดผ่านเข้าในช่องทางลมเข้า และอากาศจะถูกอัดและถูกส่งต่อไปยังอีกด้านหนึ่ง ในช่องทางลมออก โดยไหลไปตามใบพัดและแกนเพลา ปั๊มลมแบบนี้สามารถผลิตลมได้ถึง 170-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min)

การเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะสมกับงาน

ปั๊มลมแบบออยฟรี (Oil free Screw Air Compressor) ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมยา เคมี อาหาร อิเลคโทรนิคส์ และอื่นๆ ที่ต้องการลมสะอาดปราศจากน้ำมันที่ติดไปกับลม ซึ่งปั๊มลมประเภทนี้ จะหล่อลื่นโดยการใช้น้ำ ไม่ใช้น้ำมัน และมีเสียงเงียบมาก

ปั๊มลมแบบลูกสูบ ปั๊มลมแบบสกรู และปั๊มลมแบบกังหัน ปั๊มลมที่ใช้กันมากกว่า 90% ที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการต่าง

ถ้าปริมาณการใช้ลมมีไม่มากและใช้ไม่ต่อเนื่อง ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบลูกสูบ เพราะราคาไม่แพง ดูแลและซ่อมบำรุงง่าย ราคาอะไหล่ถูก ทำความดันลมได้สูง 

ถ้าต้องการปริมาณลมน้อย ปานกลางและมาก โดยใช้เวลาผลิตลมอัดสั้น ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ มีทั้งแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน (Oil – Flooded ) และแบบหล่อลื่นด้วยน้ำ (Oil Free) ข้อดีที่เห็นได้ก็คือ ผลิตลมอัดออกมาได้เร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง มีเสียงเงียบ ลมออกได้สม่ำเสมอ ประหยัดค่าไฟฟ้า

โรงงานหรือสถานประกอบการที่ต้องการใช้ลมอัดในปริมาณมาก ในระยะเวลาสั้นอย่างต่อเนื่อง มักจะเลือกใช้ปั๊มลมแบบกังหัน เพราะลมที่ออกมามีความสะอาด มีปริมาณเพียงพอ ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปั่นด้าย ทอผ้า เป่าและฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมีต่างๆ

ปั๊มลมคืออะไร ประเภทของปั๊มลม การใช้งานปั๊มลม วิธีการเลือกปั๊มลม see more.... 

วิธีการเลือกซื้อปั๊มลม แรงม้าปั๊มลม ขนาดถังอัดอากาศ อายุการใช้งาน see more....  

ประเภทของปั๊มลม ประโยชน์ของปั๊มลม ข้อสังเกตุการทำงานของปั๊มลม see more....

เครื่องทำลมแห้ง  คืออะไร มีกี่แบบ  see more....  

ถังลมถังพักลมถังเก็บลม  คืออะไร มีกี่แบบ see more....

เราเน้นความรวดเร็วและคุณภาพด้านการบริการเป็นหลักสำคัญ ความพอใจของลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักของการทำงาน ที่บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรายึดมั่นมาโดยตลอด ทางเราสามารถตอบโจทย์ และแก้ไขทุกข้อปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมอัดของลูกค้า รวมถึงบริการหลังการขายที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องปวดหัวกับราคาเครื่องที่แพง และตามมาด้วย Maintenance Part, Service Charge ที่แพงยิ่งกว่า สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง 

MODEL OIL
น้ำมัน
OIL
 SEPARATOR
OIL
FILTER
AIR
FILTER
จำนวนที่ใช้ จำนวน(ถัง) ราคา ไส้กรองแยกน้ำมัน ไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองอากาศ
AH-7A 5.4 lites 1/2ถัง 3,000 5,350 960 1,050
AH-10A 5.4 lites 1/2ถัง 3,000 5,350 960 1,050
AH-15A 18 lites 1ถัง 5,200 8,250 1,080 1,200
AH-20A 18 lites 1ถัง 5,200 8,250 1,080 1,200
AH-30A 18 lites 1ถัง 5,200 8,250 1,200 1,350
AH-50A 30 lites 2ถัง 10,400 9,750 1,200 1,650
AH-75A 65 lites 4ถัง 20,800 19,050 4,500 3,750
AH-100A 65 lites 4ถัง 20,800 19,050 4,500 3,750
             

 

ลูกค้าของเราบางส่วน

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สยามรัศมิ์

Tel: 095-669-5654

Tel: 095-669-5456

                     

 

บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  

142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 

Tel: 033-042-453, 095-669-5654 

E-mail: ahaircomp@gmail.com 

E-Mail: siamrasm@gmail.com   

www.ปั๊มลม.net

www.xn--s3cmap2d5h.net   

www.ahaircomp.com

 

 

 

Visitors: 576,799