รับประกอบบูสเตอร์ปั๊ม

บูสเตอร์ปั๊ม (ฺBooster Pump) ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump)

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ระบบอุปกรณ์สูบส่งน้ำในอาคารสูง ทำให้น้ำไหลเร็วแรง สูบน้ำสำหรับขึ้นไปเก็บที่ถังบนดาดฟ้า เช่นคอนโดมิเนียม ตึกสำนักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม

บูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั้มน้ำทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันคงที่ ซึ่งสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานให้เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ เช่นท่อส่งน้ำในตึก อาคาร คอนโด หรือโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำมีความสม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งาน

หลักการทำงานของบูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) เมื่อมีการใช้น้ำในระบบ แรงดันน้ำจะลดลง จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด สวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ถ้ามีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทัน ทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม ซึ่งต้องเป็นชุดที่บูสเตอร์มีปั้มสองตัว จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ ปั๊มจึงจะหยุดการทำงาน การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั๊ม ต้องใช้ถังแรงดันไดอะแฟรม มาช่วยในระบบ เพื่อหน่วงการทำงานของปั๊ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบ ขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

โดยปกติแล้วชุดบูสเตอร์ปั้ม นิยมใช้ปั๊มน้ำ จำนวน 2 ตัว ถังแรงดัน 1 ลูก ร่วมกับระบบควบคุมอีก 1 ชุด บูสเตอร์ปั้มมีหลักการการทำงานดังนี้ เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับของแรงดันจะค่อย ๆ ลดลง จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นสวิตช์แรงดันจะทำการสั่งให้ระบบจ่ายไฟเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน โดยการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ จากนั้นระดับแรงดันของน้ำก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ใน จากนั้นสวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั๊มตัวที่ 1 ทำงานไม่ทัน ทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั๊มน้ำก็จะสั่งให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำงานแทน จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ ปั๊มถึงจะหยุดการทำงาน

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม คือปั๊มน้ำที่ประกอบครบชุด ประกอบด้วย ตู้ควบคุม สวิตซ์แรงดัน โครงฐานเหล็ก วาล์วกันไหลย้อน ท่อร่วมด้านทางสูบ วาล์ว ท่อร่วมด้านทางจ่าย เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดแรงดัน ด้านสูบและด้านจ่าย มาตราวัดแรงดัน ถังแรงดัน เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ช่วยลดปัญหาน้ำไม่แรง แรงดันตก แรงดันกระชาก เพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้แรงมากขึ้น บูสเตอร์ปั๊ม จึงเหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำของอาคารได้อย่างดี โดยเฉพาะอาคารสูงหรือในอาคารที่มีหลายชั้น มักเจอปัญหาแรงดันของน้ำ ที่ท่อน้ำสำหรับจ่ายน้ำให้กับอาคารไม่เพียงพอ จึงต้องมีการใช้ชุด (Transfer pump) ทรานเฟอร์ปั๊มและชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)(ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน) ให้กับระบบปั๊มน้ำเสริมแรงดัน โดยทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ บูสเตอร์ปั๊มสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้

บูสเตอร์ปั๊มจึงเหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูงและมีแรงดันน้ำไม่พอ นิยมใช้กับอาคารที่พัก คอนโดมิเนียมอาคารสำนักงาน ชุดบูสเตอร์ปั๊มนิยมใช้ปั๊มจำนวน 2 ตัวถังแรงดัน 1 ลูกร่วมกับระบบควบคุม 1 ชุด ซึ่งระบบการทำงานนี้จะเป็นการสั่งให้ปั๊มทำงานสลับกันตามรอบรวมไปถึงการสั่งให้ปั๊มทำงานเสริมกันในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลเบา ระบบนี้จะใช้สวิตซ์แรงดันเป็นตัวควบคุมการทำงานของปั๊ม เมื่อมีการเปิดใช้น้ำแรงดันในระบบจะค่อยๆลดลงจนถึงค่าแรงดันที่ตั้งไว้แล้วจึงสั่งการปั๊มให้ทำงานผ่านระบบควบคุมนั่นเอง ซึ่งในระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มจำนวนของปั๊มได้อีกแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าใช้งานมากหรือน้อยแค่ไหน

ทรานเฟอร์ปั๊ม ปั๊มทำหน้าสูบจ่ายน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บบนดาดฟ้าของอาคารสูง และใช้หลักการแรงโน้มถ่วงเพื่อไปจ่ายในระบบ เหมาะสำหรับตึก อาคารสูง โดยใช้ก้านอิเล็กโทรด ลูกลอย (Float) หรือ Level Control เป็นต้น ปั๊มตัวนี้จะติดตั้งบริเวณด้านล่างของอาคารสูง โดยจะติดตั้งไว้ 2-3 ตัว ถ้าอาคารมีขนาดที่ใหญ่มาก ก็จะต้องใช้สลับกัน ในเวลาที่มีความต้องการในการสูบจ่ายที่สูงมาก ทั้งสองตัวก็จะทำงานเสริมกัน และในกรณีมีปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียก็สามารถใช้ปั๊มตัวที่เหลือทำงานแทนได้ เพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำได้อย่างไม่มีปัญหา ในส่วนของบูสเตอร์ปั๊ม Booster pump หรือปั๊มน้ำเสริมแรงดัน จะทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันในท่อ โดยมีตัวถังแรงดัน (Pressure tank) เป็นตัวช่วยทำให้แรงดันมีความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่อง และอาศัยการทำงานของตัวเพรสเชอร์สวิทช์ (Pressure switch) ช่วยในการสั่งการ ให้เริ่มและหยุดการทำงาน
รับทําตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ( 3 Phase 4 Wires ) ขนาดมอเตอร์ มีให้เลือกตั้งแต่ 1HP (1แรง) /0.75 kW 2HP (2แรง) /1.50 kW 3HP (3แรง) /2.20 kW แรงดันไฟฟ้า (Voltage) 380 VAc ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำน้ำได้ 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ (ผ่านลูกลอย) หรือสั่งทำงานด้วยตนเอง  ใช้ได้ทั้งปั๊มหอยโข่ง ปั๊มบาดาล ปั๊มซัมเมิส ปั๊มจุ่ม ปั๊มมอเตอร์สูบน้ำต่างๆ ใช้กับสวิทช์ลูกลอยหรือเซ็นเซอร์ได้หลายแบบ มีฟังก์ชั่นการป้องกัน Overload และ Phase loss ในตัว มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ปกป้องมอเตอร์เสียหาย จากกระแสไฟที่ผิดปกติ เช่นกระแสไฟฟ้าเกิน เฟสหาย ไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO


 ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำแบบมาตรฐาน TRANSFER PUMP CONTROL (2PUMP) ตู้คอนโทรลปั๊มส่งน้ำขึ้นแท้งค์ดาดฟ้า แบบทำงานสองตัวสลับกัน ใช้ได้กับปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 5.5Kw(7.5HP) 2ชุด ทั้ง1เฟสและ3เฟส ปั๊มน้ำจะทำงานสลับกันทุกครั้งที่ระดับน้ำบนแท้งค์ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ หยุดเองเมื่อน้ำถึงระดับ ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานเมื่อบ่อหรือถังด้านล่างระดับน้ำต่ำกว่าที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันมอเตอร์ใหม้ มีระบบ AUTO และ MANAUL มี OVERLOAD RELAY ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง มี Phase Protection ป้องกันการเสียหายจากไฟฟ้าด้านขาเข้า

 

 

     

หน้าที่บูสเตอร์ปั๊ม มีอะไรบ้าง

Booster Pump คือ

ระบบปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน

ทรานเฟอร์ปั๊มคือ ทําหน้าที่อะไร

บูสเตอร์ปั๊ม ปั๊มบูสเตอร์ บูสเตอร์ปั๊มราคา บูสเตอร์ปั๊มน้ำ บูสเตอร์ปั๊มคือ ชุดบูเตอร์ปั๊ม ระบบบูสเตอร์ปั้ม

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบตั้งเวลา ตู้ควบคุมปั๊มน้ำชนิดสั่งด้วยลูกลอย ตู้ควบคุมซัมเมอร์ส

ตู้control ปั๊มน้ำ ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ํา ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบาดาล

ตู้คอนโทรลซัมเมอร์ส ตู้ควบคุมปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ตู้คอนโทรลปั๊มซับเมอร์ส

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 แรง ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 3 แรง ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 3 เฟส ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ 3 เฟส

ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำสำเร็จรูป ปั้มคอนโทรล ตู้คอนโทรลปั้มน้ำลูกลอย ตู้คอนโทรลปั้มน้ำลูกลอยหน้าที่อะไร

ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำสำเร็จรูป รับทําตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ตู้คอนโทรลมอเตอร์ปั๊มน้ำ

ตู้คอนโทรลปั๊มบาดาล ตู้ควบคุมปั๊มน้ำบาดาล ตู้ควบคุมลูกลอยไฟฟ้า

 

บูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) ปั๊มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั้มน้ำทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันคงที่ ซึ่งสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานให้เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ เช่นท่อส่งน้ำในตึก อาคาร คอนโด หรือโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำมีความสม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งาน

หลักการทำงานของบูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) เมื่อมีการใช้น้ำในระบบ แรงดันน้ำจะลดลง จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนด สวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ถ้ามีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทัน ทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม ซึ่งต้องเป็นชุดที่บูสเตอร์มีปั้มสองตัว จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ ปั๊มจึงจะหยุดการทำงาน การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั๊ม ต้องใช้ถังแรงดันไดอะแฟรม มาช่วยในระบบ เพื่อหน่วงการทำงานของปั๊ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบ ขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

โดยปกติแล้วชุดบูสเตอร์ปั้ม นิยมใช้ปั๊มน้ำ จำนวน 2 ตัว ถังแรงดัน 1 ลูก ร่วมกับระบบควบคุมอีก 1 ชุด บูสเตอร์ปั้มมีหลักการการทำงานดังนี้ เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับของแรงดันจะค่อย ๆ ลดลง จนถึงค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นสวิตช์แรงดันจะทำการสั่งให้ระบบจ่ายไฟเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน โดยการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ จากนั้นระดับแรงดันของน้ำก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ใน จากนั้นสวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั๊มตัวที่ 1 ทำงานไม่ทัน ทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั๊มน้ำก็จะสั่งให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำงานแทน จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ ปั๊มถึงจะหยุดการทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณ สุนทร  Tel: 094-615-1459
 
Id Line: keng537
 
 
 
 
บริษัท วันเบสท์ อินดัสทรี จำกัด 

107/135 ซอยสุวินทวงศ์38
 
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
 
กรุงเทพ 10530
 
Tel: 094-615-1459 
 
 

Visitors: 576,797