ขายเครื่องปรับแรงดันไฟ

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า หรือ UPS คือเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้ ช่วยป้องกันความเสียหายจากความผิดปกติของไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดับและไฟกระชาก และยังมีเครื่องเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Stabilizer ที่ใช้สำหรับปรับแรงดันกระแสไฟให้พอดีช่วยให้กระแสไฟมีความสม่ำเสมอ แต่จะไม่มีการสำรองไฟในการช่วยป้องกันปัญหาไฟตก 

Line Interactive UPS with Stabilizer มีคุณสมบัติสำรองกระแสไฟฟ้า (ป้องกันไฟฟ้าดับ) และควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก พัฒนามาจากแบบแรก นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องสำรองไฟจะสามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้ 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องกันไฟกระชาก stabilizer เป็นทั้งเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและป้องกันไฟกระชาก ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor ทำให้สามารถป้องกันปัญหาทั้งไฟตก ไฟเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งไฟตก ไฟเกิน และลดทอนสัญญาณรบกวนไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกคงที่ เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

 

สินค้ายุโรป ราคามิตรภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

ID Line: 0813769482 

 

 

บจ.ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัลโปรดักส์ 

จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

UPS จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

1. Off Line UPS  มีคุณสมบัติสำรองกระแสไฟฟ้า (ป้องกันไฟฟ้าดับ)ได้เพียงอย่างเดียว

2. Line Interactive UPS with Stabilizer  มีคุณสมบัติสำรองกระแสไฟฟ้า (ป้องกันไฟฟ้าดับ) และควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก พัฒนามาจากแบบแรก นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน

3. On Line UPS  มีคุณสมบัติสำรองกระแสไฟฟ้า (ป้องกันไฟฟ้าดับ) ควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เกิด ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน ถือว่าเป็น UPS ที่มีคุณภาพสูงกว่าชนิดอื่น มีการจ่ายกระแสไฟตลอดเวลา มีความเชื่อถือได้สูง ป้องกันสัญญาณรบกวนต่าง ๆ มีการออกแบบป้องกันการโหลดอย่างสมบูรณ์ มีราคาสูงกว่าแบบอื่นๆ

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

แบบ Line Interactive UPS

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 1kVA - 10kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 100XL UPS

SERIES 1kVA - 10kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3L UPS

SERIES 6kVA - 10kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 6kVA - 10kVA - 15kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า RT UPS

SERIES 1kVA - 10kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 100 UPS

SERIES 5kVA - 7kVA - 10kVA - 15kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3L UPS

SERIES 10kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 10kVA - 20kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 200 UPS

SERIES 6kVA - 7,5kVA - 10kVA - 15kVA

- 20kVA - 30kVA - 40kVA

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 10kVA - 20kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 300 UPS

SERIES 30kVA - 80kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า H UPS

SERIES 30kVA - 400kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า X UPS

SERIES 100kVA - 400kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS300T UPS

SERIES 10kVA - 400kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS300 UPS

SERIES 400kVA - 600kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า SH AND SHP UPS

SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS3L UPS

SERIES 10kVA - 12kVA - 15kVA - 20kVA - 30kVA -

40kVA - 60kVA - 80kVA - 100kVA - 120kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 110 UPS

SERIES 5kVA - 10kVA - 15kVA -

20kVA - 30kVA - 40kVA - 50kVA - 60kVA - 80kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 110 UPS

SERIES 100kVA - 125kVA -

150kVA - 200kVA - 250kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 300 UPS

SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA -

30kVA - 40kVA - 60kVA - 80kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 300 UPS

SERIES 100kVA - 120kVA -

160kVA - 200kVA - 250kVA - 300kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 10kVA - 90kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 20kVA - 200kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

  เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 30kVA - 900kVA  

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 40kVA - 1500kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

   

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS

SERIES 25kVA - 200kVA

 

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดต่อเนื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า แบบ Line Interactive UPS มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า VI (Voltage Independent) คือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหลักการทำงานโดยในสภาวะปกติ โหลดจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก (Under voltage) แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษคือ AVR (Automatic Voltage Regulator) หรือเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า voltage stabilizer เมื่อระบบไฟฟ้าดับ ตัวโหลดก็จะใช้ไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ซึ่งผลิดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ Battery โดยไม่เกิดการขัดจังหวะ

 

 

 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า แบบ Line Interactive UPS มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า VI (Voltage Independent) คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหลักการทำงานโดยในสภาวะปกติ โหลดจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก (Under voltage) แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage)
 
 
ONLINE 1PH / 1PH UPS
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 1kVA - 10kVA
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 100XL UPS SERIES 1kVA - 10kVA
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3L UPS SERIES 6kVA - 10kVA
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 6kVA - 10kVA - 15kVA
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า RT UPS SERIES 1kVA - 10kVA
 
 
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 100 UPS SERIES 5kVA - 7kVA - 10kVA - 15kVA
 
 
 
 
ONLINE 3PH / 1PH UPS

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 3L UPS SERIES 10kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 10kVA - 20kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 200 UPS SERIES 6kVA - 7,5kVA - 10kVA - 15kVA - 20kVA - 30kVA - 40kVA

 

ONLINE 3PH / 3PH UPS

 

เครื่องสำรองไฟ UPS SERIES 10kVA - 20kVA

 

เครื่องสำรองไฟ 300 UPS SERIES 30kVA - 80kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า H UPS SERIES 30kVA - 400kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า X UPS SERIES 100kVA - 400kVA

 

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS300T UPS SERIES 10kVA - 400kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS300 UPS SERIES 400kVA - 600kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า SH AND SHP UPS SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า DS3L UPS SERIES 10kVA - 12kVA - 15kVA - 20kVA - 30kVA - 40kVA - 60kVA - 80kVA - 100kVA - 120kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 110 UPS SERIES 5kVA - 10kVA - 15kVA - 20kVA - 30kVA - 40kVA - 50kVA - 60kVA - 80kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 110 UPS SERIES 100kVA - 125kVA - 150kVA - 200kVA - 250kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 300 UPS SERIES 10kVA - 15kVA - 20kVA - 30kVA - 40kVA - 60kVA - 80kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 300 UPS SERIES 100kVA - 120kVA - 160kVA - 200kVA - 250kVA - 300kVA

 

MODULAR UPS 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 10kVA - 90kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 20kVA - 200kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 30kVA - 900kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 40kVA - 1500kVA

 

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า UPS SERIES 25kVA - 200kVA

 

ชนิดของเครื่องสำรองไฟ (UPS) แบ่งออกเป็น 3 แบบ
 
1.เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Offline UPS หรือ Standby UPS) ถ้าสภาวะไฟฟ้าปกติอุปกรณ์ไฟฟ้า จะได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยตรง ในขณะเดียวกัน เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) จะทำการประจุกระแสไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ไปด้วย แต่เวลาที่ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องแปลง กระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าและจ่ายให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สำหรับเลือกแหล่งจ่าย พลังงานไฟฟ้าระหว่างระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า กรณีที่สภาวะไฟฟ้าปกติหรือกระแสไฟฟ้าผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลา ที่สั้นมากจนตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ไม่ทัน พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมาจากระบบจ่ายพลังงาน ไฟฟ้าโดยตรง ดังนั้น ถ้าคุณภาพไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่ดี เช่น ไฟตก ไฟดับ ไฟกระขาก หรือมีสัญญาณรบกวน อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าคุณภาพไม่ดีเช่นเดียวกัน เนื่องจาก เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือ UPS ชนิดนี้ถูกออกแบบให้ป้องกันกรณีเกิดไฟดับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าที่ฝันผวนและสัญญาณรบกวนได้ จึงทำให้มีราคาถูกกว่า UPS ชนิดอื่นๆ และไม่เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ดังนี้ อาทิ เขื่อน สถานีไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าย่อย เป็นต้น ปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันแล้ว 
 
2.เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Line Interactive UPS with Stabilizer) คือ ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ในขณะที่สภาวะไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) จะได้รับพลังงาน ไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main) จากการไฟฟ้า โดยผ่าน ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินี้ ซึ่งจะมีหน้าที่รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ป้องกันปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก เป็นตัน พร้อมกันนี้ เครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) ก็จะทำการประจุ กระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อไฟฟ้าดับจะจ่ายพลังงานให้กับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำการแปลงกระแสไฟฟ้า และจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ตัวสับเปลี่ยน (Transfer Switch) สำหรับเลือกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระหว่างระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า UPS ชนิดนี้ถูกพัฒนามาจาก Offline UPS โดยเพิ่มระบบ ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำอัตโนมัติ (Stabilizer) เพื่อ ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า ช่วยให้ UPS ไม่จำเป็นต้องจ่าย พลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ไฟตกหรือ ไฟเกินไม่มากนัก Line Interactive UPS with Stabilizer จัดได้ว่าเป็น UPS ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ราคาไม่แพง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อ คุณภาพของกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น เครื่องมือแพทย์และ เครื่องจักรในโรงงาน ฯลฯ มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เพื่อป้องกัน สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่เป็นอันตรายต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้ายังสามารถผ่านเข้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ปัญหาไฟเกินและไฟตก 
 
3.เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Online UPS เป็น UPS) ที่ดีที่สุด คือเครื่องประจุกระแสไฟฟ้า (Charger) และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณภาพไฟฟ้าจะ เป็นอย่างไร ก็สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเสีย จึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Main) จากการไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (แต่ไม่ควรใช้งานต่อไปหากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเสีย) Online UPS เป็น UPS ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจำนวน UPS ที่มีใช้งานอยู่ สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน หรือสัญญาณรบกวนใดๆ และ ให้คุณภาพไฟฟ้าที่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือ UPS ชนิดนี้มีราคาสูง กว่า UPS ชนิดอื่นๆ สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี ไฟฟ้ากระแสสลับที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับจาก UPS ชนิดนี้ จะ เป็นไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง มีความเที่ยงตรงของระดับแรงดันไฟฟ้า และปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ กรณีไฟฟ้าดับหรือขาดช่วง UPS จะนำพลังงานสำรองใน แบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้แก่อุปกรณ์ ไฟฟ้าได้ในทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ธรรมสรรค์ สุกไกรรักษ์

Tel: 081-376-9482

ID Line: 0813769482

 

 

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส์ จำกัด

222/91 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

Tel: 02-563-4131, 081-376-9482

E-mail: smartkon01@hotmail.com

https://www.เครื่องปรับแรงดันไฟ.com

Visitors: 570,769